Keşiflerde dikkat edilmesi gereken ana konular sıralanmıştır.

Keşifte Dikkat Edilecek Hususlar
 • Keşfi yapılacak yerin açık adresi ve yol tarifi, görüşülecek kişinin(ev sahibi,şantiye şefi v.b), şirketin(şantiyenin ) adı ve telefon numarası alınmalı,
 • Keşif için uygun araç- gereç birlikte götürülmeli (metre,su terazisi,not defteri,baca kamerası)
 • Gidilen bölge montör ve nakliyecilere anlatılacak şekilde poligonlar belirlenmeli ve zihinde kroki oluşturmalı,
 • Montaj mahalli teknik sorumlu veya mal sahibiyle birlikte gezilmeli,
 • Önce kazan dairesindeki ölçüler alınmalı daha sonra çatıya çıkılmalı, gerekirse tekrardan kazan dairesine inilmeli,
 • Baca eğer eski baca şaftından indirilecekse baca şaftının içi mutlaka baca kamerasıyla gözlemlenmeli,
 • Kazan dairesine kaç kat iniliyor, zemin üstü bina kaç katlı, galeri katı varmış sayılmalıdır,
 • Bodrum katın, zemin katın, galeri katın, normal katların, çatı katın ve asansör dairesinin yükseklik ölçüleri ayrı ayrı alınmalı,
 • Yüksek ölçüleri zemin üstüne alınmalı, kazan kaidesinin ölçüsü ayrıca alınmalı,
 • Ölçüler kazana dik ve gönyesinde(şakülünde) alınmalı,açılı veya tahmini ölçülerden kaçınılmalıdır,
 • Açılı (eğik-zaviyeli) durumlarda bütün ölçüler üçgenle tamamlanmalı, derece veya yüzde cinsinden ölçümler yapılmalı, gerçek açı veya yüzde ancak AutoCAD çiziminden tespit edilmeli,
 • Kazanın ve brülörün marka, modeli, kapasitesi, yakıt türü ve çalışma şekli (atmosferik- fanı, hermatik, yoğuşmalı vs.)
 • Kazanın hem üst görünüş hem de yan görünüşünün krokisi çizilmeli,
 • Krokilerde zorunlu kalınmadıkça veya basit olmadıkça perspektiften kaçınılmalıdır. Çünkü iki boyutlu düzlemde üç boyutlu kroki proje çizimde yanılmalara neden olabilir.
 • Kazan dairesinde değişmeyeceğini bildiğimiz (kaplanmayacak vs.) bir noktayı baz alarak ölçü almalıyız,
 • Kazan çıkış çapı poligon noktasına (x,y,z şeklinde) mutlaka üç boyutlu ölçüsü olmalı,
 • Kazan çıkış alt orta noktasının yerden yüksekliği, yan duvara mesafesi, şafta olan mesafesi mutlaka olmalı,
 • Kazan çıkış çapı milimetre (Øxxx) cinsinden, kat yükseklikleri metre cinsinden alınmalıdır,
 • Ölçüler alınırken mutlaka bacanın konstrüksiyonu zihinde canlandırmalı ona göre hareket edilmeli,
 • Bacanın aksını engelleyen veya bozabilecek kazan dairesinde bulunan tüm tesisat elemanları (borular, tavalar, fittingsler ) mutlaka ölçüleri ile birlikte belirtilmeli,
 • Kazan dairesinin tavan yüksekliği mutlaka alınmalı,
 • Havalandırma yapılacak sahalarda Asma tavan yüksekliği mutlaka alınmalıdır. 
 • Beton veya duvar kırırmı varsa mutlaka belirlenmeli ve şantiye sorumlusu ile ittifaka varılmalı- kırım konusu kesinlikle montaj gününe bırakılmamalı,
 • Şaftın ölçüsü hem aşağıdan hem de yukarıdan alınmalı, şaftın içi boydan boya gözlemlenmeli,
 • Getirilecek malzemelerin istifi için uygun yer şantiye şefi ile birlikte keşif esnasında tespit edilmeli,
 • Bina dışından yapılacak baca için bina saçakları, pencereleri, balkonları, mimari estetik veya simetri dikkate alınmalı,
 • Dış cephe kaplaması hakkında bilgi alınmalı( manto, giydirme vs) 
 • Duruma göre montaj için ön koşul olan iskele temini, kurulumu ve söküm işleri şantiye şefiyle anlaşmalı,
 • Şantiyede tespit edilen bilgiler eksiksiz bir şekilde teknik ve satış birimlerine iletilmeli.