Baca çalışması ile bacanın içinde duman gazı hareketini sağlayacak “ çekim gücünün” yeterliliği anlaşılmakta ve bu çekim gücü de genellikle “baca çekimi” veya yalnızca “çekim” “çekiş” sözcükleriyle belirtilmektedir.

Bacaların Çalışması ve Çekimi

BACALARIN ÇALIŞMASI

Baca çalışması ile bacanın içinde duman gazı hareketini sağlayacak “ çekim gücünün” yeterliliği anlaşılmakta ve bu çekim gücü de genellikle “baca çekimi” veya yalnızca “çekim” “çekiş” sözcükleriyle belirtilmektedir.


BACALARIN ÇEKİMİ
Çekim ; Sıcaklık farkları veya rüzgar etkisi nedeni ile baca içi ve baca dışı arasında meydana gelen basınç farklarından oluşmakta ve kendini oluşturan etkenlere göre de;

• Termik çekim (Sıcaklık farklılığı nedeniyle oluşan çekim)
• Emme çekim(Rüzgar etkisiyle oluşan çekim) olarak tanımlanmaktadır.


BACA ÇEKİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Çekim, kendini oluşturan etkenlerin gücüne, bunlarla ortaklaş diğer iklim parametrelerinin dolaylı veya dolaysız etkilerine,doğal etkenlerin güçlerini tam olarak göstermesine karşı bir engel durumu oluşturan bacayı çevreleyen yapma çevrenin durumuna, bacanın çekim yüksekliğine ve baca içi direnç faktörlerine bağlı olarak etkilenebilmektedir.Buna göre Çekimde;


• Doğal Çevresel
• Yapma Çevresel
• Baca içi dirençleri
• Bacanın çekim yüksekliği
• Yakıt türleri
• Üreticileri ısı etkileri söz konusu olmaktadır.


DOĞAL VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Burada aslında fiziksel çevresel faktörler kastedilmekte ve bunlar arasından da çekimde etken olan iklimsel faktörler söz konusu olmaktadır.
Bunlar;

• Hava sıcaklığı
• Nem oranı
• Barametrik basınç
• Güneş ışınımı
• Rüzgar