Katipoğulları Mühendislik single serisi,modern,enerji tasarrufu sağlayan gaz veya fuel oil yakıtlı sistemlerden yoğun su buharı içeren atık gazın salınımı sırasındaduman kanalı üzerindeki yıkıcı etkilerini önlemek için kullanılır.

Baca Montajı

BACA MONTAJ KILAVUZU

Katipoğulları Mühendislik single serisi,modern,enerji tasarrufu sağlayan gaz veya fuel oil yakıtlı sistemlerden yoğun su buharı içeren atık gazın salınımı sırasındaduman kanalı üzerindeki yıkıcı etkilerini önlemek için kullanılır. Atık gaz salınımı sistemleri eğitimli personel tarafından,geçerli yapı imar yönetmeliklerine ve montaj talimatlarına göre yapılmalıdır.

Baca montajı yapılırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir;
• Baca sistemi dik olarak indirilmelidir.
• Baca yüksekliği gaz yakıtlı cihazlar için en az 4 m,fuel oil yakıtlı cihazlar için minimum 5 m olmalıdır.
• Eğer baca montajı müşteri tarafından yapılacaksa, güvenlik nedenlerinden dolayı her baca şaftındanbir baca indirilmelidir.
• Baca ile kazan bağlantısında mümkün olan en az sayıda dirsek kullanılmalıdır


MÜŞTERİ MONTAJ KILAVUZU

• Kondensli kapaklı modül ve kaynaklı tee modül parça montajlarının yapılabilmesi için kazan dairesinin duvarlarında yeterli boşluğun açılması gerekir.(Bütün baca bileşenlerinin muflu tarafları yukarı bakacak şekilde monte edilmelidir.)
• Düz modüllerin montajı yukarıdan sarkıtma yöntemi ile yapılmalıdır.Modülde bulunan sarkıtma kulakçıklarına yeterli uzunlukta ve dayanıklı bir ip bağlayarak baca yukarıdan aşağı doğru indirir.
• Tee modül ve düz modüllerin bağlantısı yapıldıktan sonra bağlantılar kontrol edilir ve ip sökülerek alınır. Baca ile beton şaft arasında kalan kısım ihtiyaç duyuluyorsa yanmaz izolasyon malzemesi ile doldurulur.
• Kazan dairesinde montaj için açılan duvar tamir edilmeden önce kapaklı modül kapağı yerine yerleştirilmelidir.Duvar örülmesi ve sıvanması arsında kesinlikle atık gaz kanalına zarar verilmemelidir.
• Duvar kanalına standartlara göre 1.4404 paslanmaz çelikten imal edilmiş olamalıdır. Duman kanalının etrafına minumum 30 mm minarel yünü izolasyon yapılmalıdır.

 

MONTAJDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

• Şantiyeye sevk edilecek malzemeler sorumlu tarafından proje ve irsaliyeye uygunluğu kontrol edilmeli, 
• Montaj günü önceden ilgili şantiyenin sorumlusuyla görüşülüp teyit edilmeli,
• Montaja başlamadan önce bütün modüllerin miktarı ve şekilleri gözden geçirilmeli,
• Montaja, projenin zorluğuna göre,kazandan başlayarak duman kanalı bağlantısı destekli taşıyıcıları ile birlikte Te modüle kadar tamamlanmalı.
• Düşey kısmı şaft içinde yapılacaksa eğer, modüller katlar arası birleştirilerek her katta duvar kelepçeleri kiriş, döşeme veya kolona (perde kolona)dübellenir.
• Her katta baca şakül yardımıyla düşey hizaya getirildikten sonra sabitlenir.
• Her 10.00-15.00 m ‘de bir ara taşıyıcıyla bacanın yükü bölünür.
• Düşey kısmı baca şaftından indirilecekse eğer, tüm düşey baca hattı çatıya-terasa çıkarılır ve çıkrık sağlam bir mesnede dübellenir.
• Dar tarafı aşağıya gelecek şekilde indirme (sarkıtma) kelepçesine çelik halat kancalar (2 ad.)takılır,
• Modüller teker teker birbirine birleştirilerek sarkıtma işlemine başlanır.
• Her 3-4 modülde bir 1 ahtapot kelepçesi takılır.
• Baca modülleri Te modülün içine kazan dairesindeki elemanla haberleşerek dikkatlice yapılır.
• Baca ile baca şaftı arasındakiboşluk “baca eteği” parçası ile kapatılır ve şapka takılır.
• Duvar kelepçeleri her katta kirişe gelecek şekilde monte edilmeli
• “Genel Montaj Talimatları” na riayet edilmeli
• Keşif-Teklif-Proje-İmalat-Montaj birbirini örtmelidir.